Teenused


Kauglugemisega veemõõtjad

Paigaldame korteritesse kauglugemisega veemõõtjaid ning pakume igakuist andmete kauglugemist.

Küttekuluandurid

Paigaldame korteritesse individuaalseid küttekulujaotureid ning pakume igakuist andmete kauglugemist.

Torutööd

Teostame erinevaid torutöid.

Keskküttesüsteemid

 

Küttesüsteemid

Teostame küttesüsteemide projekteerimist, ehitust ja renoveerimist.

Soojuspumbad

Tarbeveesüsteemid

Projekteerime ja paigaldame hoonesiseseid veevarustussüsteeme. Paigaldame kaugloetavaid veemõõtjaid, elumajade püstakuid, isoleerime torustikke ja paigaldame filtreid. 

Kanalisatsioon, vihmavesi ja drenaaž

Projekteerime kanalisatsioonisüsteeme. Paigaldame sise- ja väliskanalisatsiooni, veeäravoolulehtreid, kaevusid ja drenaaže. Nende hulka kuuluvad ka vihmavee- ja fekaalikanalisatsioon.

Tasakaalustamine

Pakume küttesüsteemide taskaalustamist. 

Soojusõlmed ja integreeritav alternatiivenergia

Paigaldame ja rekonstrueerime soojasõlmi ja nende seadmeid.

Kredex toetusel renoveerimine

Teostame renoveerimistöid Kredex toetuse olemasolul.

Tasuta konsultatsioonid ja tehniline nõustamine

Küsi rohkem infot siit