Tasakaalustamine


Keskkütte tasakaalustamine                                   

Soojuse ebaühtlase jaotumise vältimiseks tuleb soojussüsteemi kõik osad tasakaalustada. Küttesüsteemi tasakaalustamine võib vähendada küttekulu kuni 30%. Küttesüsteemi tasakaalustamise juures on oluliseks tegevuseks ka süsteemis esineva õhu eemaldamine.

Tsentraalse küttesüsteemi võimsus sõltub otseselt tsirkuleeriva vee hulgast. Seega peavad soojuskandja vooluhulgad süsteemi erinevate osade vahel õigesti jaotuma. Vesi voolab väiksema hüdraulilise takistuse suunas ning seepärast on sellises kontuuris olevate ruumide temperatuurid kõrgemad, kuna seal tsirkuleerib rohkem vett kui suurema hüdraulilise takistusega kontuuris. Tasakaalustamata küttesüsteemi puhul tuleb kütte intensiivsust reguleerida jahedama ruumi järgi, mistõttu suur osa ruume elamus saavad üleköetud, põhjustades sellega kogu hoones ülemäärase küttekulu. Teatavasti põhjustab siseruumi õhutemperatuuri ühekraadine tõus ligi 5%-list küttekulu suurenemist.

Tasakaalustamist kasutatakse süsteemi igas osas, näiteks radiaatorid, püstikud või harud. Reguleerimine toimub radiaatorite termostaatventiilide ning küttetorustiku harudel asetsevate liiniseadeventiilide abil. Püstikute tasakaalustamist tuleb vaadelda esimese vaheetapina teel vajalike vooluhulkade tagamiseks ning see on kõige tulusam energiasäästu viis. Selleks paigaldatakse küttesüsteemi harudele ja püstikutele spetsiaalsed tasakaalustusventiilid, millega reguleeritakse kontuuride rõhud ja vooluhulgad nõuetekohaseks. Esialgu häälestatakse kõik ventiilid projektis toodud andmete alusel arvutuslikele asenditele. Edasine tasakaalustamisprotsess toimub liiniseadeventiilidest mõõdetud vooluhulkade alusel. Kasutades asjakohast tasakaalustamismetoodikat ja võttes aluseks projektis toodud vooluhulgad, teostatakse täpisreguleerimine, mis tagab süsteemi projektijärgse toimimise.

Tasakaalustamise tulemust mõjutab oluliselt küttesüsteemis esinev õhk. Kui puuduvad automaatsed õhutusventiilid, siis tuleb õhk lasta küttesüsteemist välja käsitsi. Suuremas koguses tekib õhku süsteemi täitmisel soojuskandjaga.

Korruselamu küttesüsteemi renoveerimisel on eriti oluline taastada kõigis korterites keskküte. Kui väljalõigatud korter asub näiteks maja keskel, katavad naabrid arvutuste järgi kuni 70% sellise korteri soojusvajadusest läbi seinte. Häiritud on kogu elamusisene soojusvarustuse tasakaal ning kõik keskküttesüsteemi jäänud tarbijad maksavad ebaõiglaselt süsteemist väljalõigatud korteri soojuskulud kinni, kaotades seejuures oluliselt oma korteri sisekliima mugavuses.

Seega on küttesüsteemi tasakaalustamine eelkõige vajalik küttekulude vähendamiseks ja inimeste mugavustunde tõstmiseks, kuid sellega kaasnevad ka muud hüved. Näiteks pikeneb lokaalse küttega hoonetes keskküttekatla ja põleti eluiga, kuna see ei pea nii tihti sisse ja välja lülituma. Samuti väheneb ruumides küttesüsteemi tekitatava soovimatu müra oht.